Udostępnij ten link

Brama Krakowska i Garb Tenczyński. Przewodnik wspinaczkowy

723 NOWAK

cena: 60.00 zł.

Szczegółowy przewodnik wspinaczkowy po rejonach Krakowa i okolic opisuje prawie 900 linii wspinaczkowych w trzynastu rejonach. Geograficznie są to lokalizacje Bramy Krakowskiej oraz Garbu Tenczyńskiego, czyli południowego krańca Wyżyny Krakowskiej.

Garb Tenczyński:
Zakrzówek
Krzemionki
Liban
Tyniec
Piekary
 
Garb Tenczyński:
Kleszczów
Dolina Aleksandrowicka
Skały Nielepickie
Dolina Brzoskwinki
Dolina Sanki (Półrzeczki, Zimny Dół)
Dolina Wrzosy
Dolina Brodłówki (Gaudynowskie Skały)
Rusocice
 
Opis każdego rejonu zawiera szczegółowe topo wraz z uwagami na temat asekuracji, pierwszych przejść oraz przebiegu dróg, w tym ograniczników, jeśli te występują. Każdy rejon ilustrują mapy, schematy, a także zdjęcia, których jest ponad 100. W przewodniku opisano także historię eksploracji poszczególnych rejonów.
We wstępie autorzy (Rafał Nowak, Przemysław Rostek, Tomasz Ślusarczyk) napisali:
„Przystępując do pracy nad monograficznym przewodnikiem po wspinaczkowych rejonach Bramy Krakowskiej i Garbu Tenczyńskiego postawiliśmy sobie za cel oddanie, z maksymalną dokładnością, rzeczywistego stanu ich eksploracji. Po wielu miesiącach pracy mamy nadzieję, że udało nam się ująć całą złożoną specyfikę wspinania pod Krakowem. Tym bardziej, że tematyczny zakres przewodnika obejmuje kultowe i wyjątkowe lokalizacje. Czy można było postąpić inaczej? Naszym zdaniem nie. Zdawaliśmy sobie wszak sprawę z roli i miejsca, jakie historia eksploracji tych rejonów pełni w polskim wspinaniu.”
 
Autorzy: Rafał Nowak, Przemysław Rostek, Tomasz Ślusarczyk
Mapy i schematy: Tomasz Ślusarczyk
Wydawca: 723 Nowak
Stron: 256
Kraków 2013