Udostępnij ten link

Orawskie figury kamienne.

Rewasz - Oficyna wydawnicza

cena: 48.00 zł.

Tadeusz M. Trajdos
Orawskie figury kamienne.

ISBN 978-83-8122-023-1
272 strony formatu B5, okładka miękka. Wydanie I. 159 zdjęć, 13 mapek.
Pruszków 2020.

 

ZE WSTĘPU

Wydanie książki poprzedziło 28 lat badań, w tym szczegółowa
inwentaryzacja figur na terytorium Orawy w granicach Polski, odpowiednia
kwerenda archiwalna (protokoły wizytacji, akta parafialne — księgi
rachunkowe, kroniki, inwentarze), wywiady terenowe, dokumentacja
fotograficzna. W roku 2019 mogłem uwzględnić niebywale cenne źródło
historyczne — opis parafii i filii na Górnej Orawie, sporządziony w 1761
r. z polecenia archidiakonatu nitrzańskiego (do którego wtedy należał
komitat orawski) przez plebana Dolnego Kubina Pawła Davida. Jest to
najstarsza obecnie zachowana relacja, uwzględniająca figury przydrożne i
cmentarne z wczesnego etapu ich fundacji, do tej pory kompletnie
nieznana historykom polskim. Za możliwość skorzystania z tego materiału
jestem głęboko wdzięczny pani Lucynie Borczuch oraz pracownikom Archiwum
Prymasowskiego w Ostrzyhomiu na Węgrzech, gdzie rękopis ten jest
przechowywany. W przypadku figur w Piekielniku uwzględniłem w niniejszym
wydaniu książki wyniki prac konserwatorskich p. Jana Chodorowicza,
podjętych w latach 2018–2019 dzięki mojej inicjatywie, ale wspartych
determinacją i staraniem księdza proboszcza Zygmunta Hopciasia.