Udostępnij ten link

Goralenvolk. Historia zdrady

Firma Księgarsko - Wydawnicza Kanon

nowa cena: 75.00 zł. stara cena: 85.00 zł.

„Goralenvolk” jest dla Podhalan tematem bardzo trudnym. Książka Wojciecha Szatkowskiego "Goralenvolk - historia zdrady" to efekt ponad pięciu lat pracy autora. Książka ma 672 strony. Dotyczy głównie korzeni zdrady i podłoża akcji "Goralenvolk" na Podhalu w latach 1939-1945 i osób, które zaangażowały się w kolaborację z Niemcami. Pokazuje także drugą stronę medalu - działalność patriotyczną Konfederacji Tatrzańskiej, będącej odpowiedzią Podhalan na działalność Komitetu Góralskiego. Porusza takie tematy jak: korzenie zdrady, Podhale i Zakopane w świetle źródeł niemieckich, niemiecka teoria o germańskim pochodzeniu górali, która dała początek zjawisku kolaboracji na Podhalu, realizacja koncepcji „Goralenvolku” w latach 1942 – 1944, a zwłaszcza: stworzenie szkoły góralskiej, góralskich klubów i stowarzyszeń, powstanie Komitetu Góralskiego, akcja kennkart góralskich i tworzenie z młodych górali tzw. Legionu Góralskiego SS (1943). 

Książka bazuje głównie na dokumentach ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem i Instytutu Pamięci Narodowej. Nie zabrakło także relacji ustnych rodzin góralskich, które były związane z tą akcją, i innych źródeł. Kolejne etapy akcji, opisane w publikacji, to powolne zamieranie akcji „Goralenvolku” na Podhalu w latach 1944-1945, stosunek polskich organizacji podziemnych do zjawiska kolaboracji, śmierć Wacława Krzeptowskiego (1945) i procesy byłych działaczy Komitetu Góralskiego po wojnie (lata 1946-1947). Osobno pokazano w książce postaci Wacława Krzeptowskiego, Henryka Szatkowskiego, Witalisa Wiedera, Józefa Cukra i ich losy.