Udostępnij ten link

Beskid Myślenicki. Przewodnik

Rewasz - Oficyna wydawnicza

cena: 59.90 zł.

    Beskid Myślenicki. Przewodnik.
    Autor: Dariusz Dyląg, Piotr Sadowski
    ISBN:83-89188-41-4

    352 strony tekstu, 49 fotografii czarno-białych, 19 mapek i planów, 13 panoram ze szczytów i polan. Wkładka kolorowa 24 strony. Na wyklejce panorama z Łysiny. Twarda oprawa. Wydanie I. Pruszków 2005.

    Góry opisywane w tym przewodniku znane są raczej jako Beskid Średni, względnie
    Beskid Makowski. Terminu Beskid Myślenicki po raz pierwszy użył w 1938 r. dr
    Mieczysław Orłowicz, twórca turystycznego podziału Karpat. Wg jego koncepcji
    Beskid Myślenicki stanowił zachodnią część Beskidu Wyspowego, ograniczoną dolinami
    Skawy na zachodzie, Raby na południowym wschodzie i Stradomki na wschodzie.

    Niniejszy przewodnik obejmuje swym zasięgiem centralną część Beskidu Myślenickiego,
    najsilniej związaną z jego historycznym ośrodkiem - Myślenicami, bez położonych
    na zachodzie masywów Chełmu i Mioduszyny oraz wyspowych gór Lubonia, Strzebla,
    Lubogoszczy i Cietnia na południowym wschodzie.

    Część turystyczna przewodnika zawiera opis 69 tras turystycznych (w tym 38
    nieznakowanych) oraz 12 krótszych lub dłuższych wariantów tras. Trasy zgrupowano
    w siedmiu podrozdziałach; dla każdego z nich opracowano odpowiednią mapkę.
    Pierwszy z nich obejmuje Dalin i Pasmo Babicy, drugi - rejon gór Kotuń i Parszywka,
    trzeci - okolice Koskowej Góry, czwarty - południową część Pasma Koskowej Góry,
    piąty - masyw Zębolowej, szósty - rozległe pasmo Łysiny, siódmy - Pasmo Glichowca,
    czyli tzw. Pogórze Dobczyckie. Każdy z tych regionów został krótko opisany
    pod względem granic, topografii, komunikacji i najciekawszych atrakcji turystycznych.

    W nagłówku każdej trasy podany jest jej skrótowy przebieg, wysokość nad poziom
    morza poszczególnych formacji i czas przejścia (tam i z powrotem).

    Specjalną uwagę autorzy poświęcili regionalnym odznakom krajoznawczym: "Miłośnik
    Ziemi Myślenickiej" oraz "Przyjaciel Ziemi Dobczyckiej" .

    Autorzy wykonali mrówczą pracę w terenie. Dzięki temu z przyjemnością można
    zwiedzić poszczególne miejscowości regionu (Myślenice, Dobczyce, Jordanów,
    Maków, Sułkowice), poznać atrakcje przyrodnicze (skałki, osuwiska, pomnikowe
    drzewa). Można dowiedzieć się kim są Kliszczacy i co właściwie oznacza nazwa
    Pcim. Można poszukać umocnień z lat obu wojen światowych oraz starożytnych
    kurhanów. Szczególnie cieszy znakomicie opracowana toponomastyka. W ten sposób
    sprostowano szereg błędów, które pokutowały na mapach od połowy XIX w.

    Notka o autorach:

    Dariusz Dyląg

    - rodowity myśleniczanin, przewodnik beskidzki i tatrzański, przewodnik terenowy
    i pilot wycieczek, instruktor przewodnictwa i krajoznawstwa, taternik i alpinista,
    informatyk i geograf (specjalizacja: sozologia), historyk-amator, publicysta
    i krytyk krajoznawczy, dziennikarz "Górskiej Gazety Internetowej".

    Piotr Sadowski

    - mieszkaniec Pcimia, przewodnik beskidzki i pilot wycieczek, z wykształcenia
    geograf (specjalizacja: geoekologia), z zamiłowania także historyk i regionalista,
    działacz społeczny, autor monografii gminy Pcim oraz licznych artykułów w
    prasie lokalnej i pismach przewodnickich.